En liten presentation av mig själv:

Jag har ett universitetsdiplom i Psykologi, en Masters i
Counselling liksom flera år av professionell erfarenhet. Parallellt
med mitt arbete som terapeut arbetar jag med en
doktorsavhandling vid Genèves universitet.

Jag har bott och arbetat i flera länder, något som har hjälpt mig
att bättre kunna förstå tvärkulturella konflikter och situationer.

Jag har även arbetat inom andra yrken än mitt eget. Det har varit
en berikande upplevelse som gett mig erfarenhet av näringslivet
med dess stress, källor till frustration och personliga uppoffringar.
____________________________________________________________________________
Johanna Mulvaney
69, Rue du Rhône (5e våningen), 1207 Genève
Telefon: 078/805 73 74    
e-mail:
johanna@genevacounselling.com