Terapiområden:

Jag erbjuder terapi för par och enskilda.
Några teman som ofta berörs är:

                          Kommunikationsproblem
                          Att förhandla
                          Skilsmässa & Separation
                          Arbetslöshet
                          Att vänja sig vid en ny miljö
                          Stress
                          Depression
                          Identitetsfrågor

Vid första mötestillfället diskuteras bland annat mål och tidslängd
för terapin. Dessa punkter, liksom terapins allmänna
fortskridande, tas också upp med jämna mellanrum under terapins
gång för att klargöra om att arbetet går åt rätt håll.
______________________________________________________________________________
Johanna Mulvaney
69, Rue du Rhône (5e våningen), 1207 Genève
Telefon: 078/805 73 74    
e-mail:
johanna@genevacounselling.com