Terapi kan hjälpa genom att:
Ge nya perspektiv genom att diskutera problem med en
tränad och erfaren psykolog.
Skapa en trygg atmosfär baserad på tillit, tolerans och
förståelse där du kan uttrycka dina känslor och tankar  
fullständigt konfidentiellt.
Ge utlopp for tryck, ilska och frustration. Istället for att
hålla allt inom dig, och/eller ha okontrollerbara utbrott, kan
terapi frigöra energin i en konstruktiv process.
Upptäcka din förmåga och potential.
Utforska mål och mening genom att fundera över frågor av
typen "Vem är jag?", "Vad vill jag göra av mitt liv?"
Terapi hjälper dig att få kraft och inspiration att gå vidare mot ett mer meningsfullt liv när
du känner dig vilsen, fastlåst eller maktlös.
____________________________________________________________________________
________
Johanna Mulvaney
69, Rue du Rhône (5e våningen), 1207 Genève
Telefon: 078/805 73 74    
e-mail:
johanna@genevacounselling.com